منو
07191009198
جستجو

ویرایش نیتیو سرقت ادبی استاندارد سازی - فرمتینگ برگزاری همایش و کنفرانس پرداخت ارزی مجلات رفع تشابه و سرقت ادبی برگزاری وبینار خدمات آماری مقالات

جواب هایی که احتمال دارد ادیتور مجله به مقاله‌ی شما بدهد

پاسخ هایی که توسط مجله درقبال ارسال مقاله داده می شود.

جواب هایی که احتمال دارد ادیتور مجله به مقاله‌ی شما بدهد
به قلم:Researcheditor

در وهله‌ی اول که مقاله شما به مجله ارسال میشود توسط هیئت تحریریه یا ادیتور مجله مورد بررسی سطحی اولیه قرار میگیرد، سپس ادیتور به نویسنده‌ی مقاله پاسخی ارائه خواهد داد که قصد داریم این پاسخ ها را برای شما بررسی کنیم، چراکه بسیاری از محققان و پژوهشگران معنای دقیق این پاسخ ها را نمیدانند.

 

پاسخ Return without review (برگشت مقاله بدون داوری):

در صورتی که مقاله‌ی شما با اسکوپ مجله هماهنگی نداشته باشد و حتی متناسب با کمترین استاندارد های آن مجله نیز نباشد بعد از بررسی سطحی به نویسنده آن باز گردانده خواهد شد.

 این مشکلات میتواند شامل مشکلات گرامری، رعایت نکردن لغات اختصاصی و...باشد که در این صورت فورا مقاله برگشت داده میشود. حال اگر مشکل اسکوپ باشد باید به طور کل مقاله به مجله‌ی دیگری ارسال شود اما اگر مشکلات نگارشی بود میتوان با انجام یک ویرایش حرفه ای دوباره مقاله را ارسال کرد.

  پاسخ Recommend transfer to another journal (توصیه کردن جهت ارسال به مجله های دیگر):

ادیتور مجله ممکن است توصیه به ارسال مقاله به بقیه‌ی مجلات داشته باشد چراکه مقاله شما ممکن است در حوزه کاری و موضوع مجله‌ی آن ها نباشد یا دارای مجله های دیگری نیز باشند و درخواست ارسال مقاله به مجله های دیگر خود را داشته باشند، که در این صورت اگر مؤلف مقاله رضایت داشته باشد خود ادیتور مجله مقاله را به مجله دیگری ارسال خواهد کرد.

 پاسخ Send the manuscript for peer review (ارسال کردن مقاله به گروه داوری):

این پیام به معنی دارا بودن حداقل های لازم مقاله شما و متناسب بودن آن با اسکوپ مجله است که در این زمان مقاله برای هیئت داوران توسط خود ادیتور مجله ارسال خواهد شد.

 بعد از ارسال مقاله برای داوران ادیتور مجله با مشورت گرفتن از هیئت تحریریه یا به تنهایی و بررسی نمودن نظر داوران تصمیم نهایی را برای مقاله اتخاذ میکند که آیا مقاله شما قابل قبول است یا خیر. در ادامه پاسخ هایی که ممکن است ادیتور مجله به نویسندگان و مؤلفان مقالات بدهد و معنای هر کدام را مورد برسی قرار خواهیم داد.

 پاسخ Accept in its present form (پذیرفته شدن مقاله):

این پاسخ به این معنی است که مقاله به خودی خود و بدون اعمال هیچگونه اصلاحاتی مورد قبول واقع شده است.

 پاسخ Accept with minor revisions (پذیرفته شدن مقاله به شرط اعمال تغییرات کم):

این پاسخ به این معنی خواهد بود که در صورت اعمال تغییرات کم درخواستی مجله مقاله شما به طور حتم چاپ خواهد شد. 

پاسخ Accept with major revisions (پذیرفته شدن مقاله به شرط اعمال تغییرات زیاد):

این پاسخ نیز به این معنی است که در صورت اعمال تغییرات زیادی که مجله مدنظر دارد مقاله شما حتما چاپ خواهد شد.

پاسخ Revise and resubmit (تجدید نظر و ارسال دوباره‌ی مقاله):

این پاسخ نیز به معنی اعمال تغییرات زیاد و کلی بر روی مقاله و انجام دوباره‌ی پروسه های داوری است که در بیشتر مواقع باعث تغییرات بسیار زیادی در مقالات میشود.

پاسخ Reject (رد شدن مقاله):

در این شکل مقاله بدون هیچگونه شرطی رد خواهد شد.

 

فرآیند داوری و چاپ مقاله بسیار سخت و پیچیده است و مجلات مختلف صحبت های مختلفی را با شما خواند داشت اما پاسخ های آن ها در اکثر مواقع یکسان است که در بالا راجع یه آن صحبت کردیم.

  

اگر مطلب برای شما مفید بود ، دیدگاه خود را ثبت بفرمایید.

 

تماس با مشاور پژوهشی ریسرچ ادیتور : 07191009198  - داخلی شماره 3

 
ثبت دیدگاه جدید

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید !

×