منو
07191009198


محاسبه قیمت ترجمه


محاسبه قیمت ویرایش


قیمت سرقت ادبی
برنزی نقره ای طلایی
{{plan.title}}
تحویل {{plan.delivery_time}} روز
{{ plan.price }} تومان
برنزی نقره ای طلایی
{{plan.title}}
تحویل {{plan.delivery_time}} روز
{{ plan.price }} تومان
قیمت ثابت : 65.000 تومان


مراحل انجام Plagiarism Checking

تصویر زمینه0

01

آپلود فایل مقاله در سفارش مربوطه

ثبت سفارش

تصویر زمینه1

02

پرداخت هزینه پروژه و ارسال مقاله برای اسکن در سیستم iThenticate

تایید و اسکن فایل

تصویر زمینه2

03

تعیین درصد تشابه و منابع مربوطه در گزارش تشخیص مشابهت ها

ارسال گزارش از سایت iThenticate

خدمات تخصصی