منو
07191009198


دسته بندی ها


مطالب برتر


بلاگ

جواب هایی که احتمال دارد ادیتور مجله به مقاله‌ی شما بدهد
ذخیره مقاله

جواب هایی که احتمال دارد ادیتور مجله به مقاله‌ی شما بدهد

در وهله‌ی اول که مقاله شما به مجله ارسال میشود توسط هیئت تحریریه یا ادیتور مجله مورد بررسی سطحی اولیه قرار میگیرد، سپس ادیتور به نویسنده‌ی مقاله پاسخی ارائه خواهد داد که قصد داریم این پاسخ ها را برای شما بررسی کنیم، چراکه بسیاری از محققان و پژوهشگران معنای دقیق این پاسخ ها را نمیدانند.

Research Editor
 Research Editor  |  ۳۰ مرداد ۰۰ 
ادامه مطلب
شناخت ژورنال پولی و رایگان
ذخیره مقاله

شناخت ژورنال پولی و رایگان

با توجه به اینکه بعضی از مجلات خارجی برای داوری و چاپ مقالات هزینه میگیرند و بعضی بصورت رایگان مقاله را داوری کرده و چاپ میکنند.

Research Editor
 Research Editor  |  ۱۷ آذر ۹۹ 
ادامه مطلب
چند دلیل عدم پذیرش چکیده ی یک مقاله در مجلات علمی
ذخیره مقاله

چند دلیل عدم پذیرش چکیده ی یک مقاله در مجلات علمی

چند دلیل عدم پذیرش چکیده ی یک مقاله در مجلات علمی

Research Editor
 Research Editor  |  ۱۷ آذر ۹۹ 
ادامه مطلب
منشور اخلاقی در انتشارات علمی
ذخیره مقاله

منشور اخلاقی در انتشارات علمی

1- پژوهش عبارتست از "آزمودن فرضياتي در مورد ارتباط احتمالي پديده هاي طبيعي كه به روشي نظام مند، كنترل شده، تجربي و دقيق انجام مي شود". يافته هاي تحقيقات پزشكي به دليل تاثير زياد بر زندگي مردم و سلامت جوامع از اهميت ويژه اي برخوردارند به همين دليل اطمينان از صحت داده ها و آناليزهايي كه به عنوان يك تحقيق پزشكي ارائه مي شود، اهميت بسياري دارد.

Research Editor
 Research Editor  |  ۱۷ آذر ۹۹ 
ادامه مطلب
گزینش ژرنال
ذخیره مقاله

گزینش ژرنال

مقالاتی که به ژرنال های نا مناسب ارسال میشوند به سرعت reject خواهند شد. معمولا در این مقالات اصول نگارش به طور کامل رعایت شده و فرایند پژوهش نیز به کیفیت قابل قبولی گزارش شده است اما محتویات آنهی هیچ گونه تناسبی با موضوعات اصلی ژرنال مربوطه ندارد. بنابر این در گام نخست باید ایده های خود را با نیاز ها و التزامات خوانندگان و خط مشی ژورنال مورد نظر تطبیق دهیم.

Research Editor
 Research Editor  |  ۱۷ آذر ۹۹ 
ادامه مطلب
ساختار معمول یک مجله علمی-پژوهشی چاپی
ذخیره مقاله

ساختار معمول یک مجله علمی-پژوهشی چاپی

هر مجله با توجه به نوع خود ساختار خاصی را طلب می کند. مجلات علمی نیز از این نظر مستثنی نیستند و همه از یک ساختار کلی پیروی می کنند. اما ممکن است در یک سری جزییات با هم تفاوت داشته باشند. ساختار معمول یک مجله علمی عبارتند از...

Research Editor
 Research Editor  |  ۱۷ آذر ۹۹ 
ادامه مطلب