منو
07191009198
جستجو

ویرایش نیتیو سرقت ادبی استاندارد سازی - فرمتینگ برگزاری همایش و کنفرانس پرداخت ارزی مجلات رفع تشابه و سرقت ادبی برگزاری وبینار خدمات آماری مقالات

تشخیص سرقت ادبی

سرقت ادبی یا Plagiarism چیست؟

سرقت ادبی نقض یکپارچگی علمی است که قوانین اخلاقی دانشگاهی، حق کپی و مالکیت معنوی را نقض می‌کند. اصل صداقت فکری بر این است که همه اعضای جامعه دانشگاهی باید بدهی خود را به مبتکران ایده‌ها، کلمات و داده‌هایی که نتیجه کار خودشان است، تصدیق کنند. جا زدن کار دیگری به‌عنوان کار شخصی شما نه‌تنها نشان‌دهنده سطح علمی ضعیف است، بلکه به این معنی است که شما در تکمیل فرآیند یادگیری ناکام مانده‌اید. می‌بایست توجه داشته باشید که سرقت ادبی غیراخلاقی است و می‌تواند عواقب جدی برای آینده شغلی شما به همراه داشته باشد.
زمان مطالعه :8 دقیقه به قلم :Researcheditor بازدید : 105

انواع دستبرد علمي


زمان مطالعه :2 دقیقه به قلم :Researcheditor بازدید : 514

سرقت ادبی به چه معنی است؟

سرقت علمی- ادبی یعنی استفاده از ايده ها و عبارات ديگران، به عنوان نظریه و ایده خود. این عمل در حقیقت نوعي دستبرد فکري است. سرقت علمی- ادبی دستبردهای آگاهانه یا کپي کردن های اتفاقي مطالب دیگران را شامل می شود.
زمان مطالعه :3 دقیقه به قلم :Researcheditor بازدید : 1037

رفع سرقت ادبی یا پارافریز (paraphrase) چیست ؟

با توجه به اینکه سرقت ادبی متن شما برطرف گردیده در صورتی که تشابه متن شما بیش از 50% گزارش گردیده متن شما دچار سرقت علمی نیز هست بنابر این حتما ارجاع (Citation) دهید.
زمان مطالعه :2 دقیقه به قلم :Researcheditor بازدید : 519