منو
07191009198
جستجو

ویرایش نیتیو سرقت ادبی استاندارد سازی - فرمتینگ برگزاری همایش و کنفرانس پرداخت ارزی مجلات رفع تشابه و سرقت ادبی برگزاری وبینار خدمات آماری مقالات

کدام آزمون آماری را انتخاب کنیم؟

آشنایی با آزمون های آماری

کدام آزمون آماری را انتخاب کنیم؟
به قلم:Researcheditor

کی از مشکلات پژوهشگران در انجام پژوهشهای مختلف، انتخاب روش تحلبل آماری مناسب برای بررسی سوالات یا فرضیات تحقیق می باشد. جهت انتخاب آزمون آماری مناسب،  توجه به نوع داده ها و وبژگیهای نمونه آماری و نوع تحلیل لازم و ضروری است، همچنین آگاهی از تفاوت میان مقیاسهای اندازه گیری و انواع آزمونهای پارامتریک و ناپارامترک نیز ضروری است

مقیاس های اندازه گیری

قبل از هر گونه تجزیه و تحلیل آماری لازم است که مقیاس اندازه گیری متغیرهای مورد نظر را مشخص نماییم

انواع مقیاس اندازه گیری عبارتند از ، اسمی ، ترتیبی ، فاصله ای و نسبی که توضیح هر کدام به شرح زیر است 

 مقیاس اسمی : متغیرهایی هستند که جنبه کیفی یک صفت را در نظر گرفته. بدین معنا که کدهایی که به پاسخ اختصاص داده می شوند اولویتی بر یکدیگر ندارند

مثال : متغیر نوع رنگ : سفید: ۱ ، سیاه : ۲ ، زرد : ۳

مثال : جنسیت : خانم :۱ ، آقا : ۲

مقیاس ترتیبی : متغیرهایی هستند که در آنها ، مقادیر مختلف نمراتی که به پاسخ ها اختصاص داده می شوند بیان شدت و ضعف آن صفت می باشد

مثال : متغیر میزان رضایت : ۱ : ناراضی ، ۲: متوسط ، ۳: راضی

مقیاس فاصله ای : متغیرهایی هستند با درجات مساوی که امکان اندازه گیری یک متغیر را به ما می دهند

مثال : متغیرهای سن ، میزان ، میزان درآمد

 مقیاس نستبی : براندازه گیری متغیرهایی که مبدا سنجش آنها صفر مطلق است

مثال : متغیر دمای آب

آزمون های آماری پارامتریک و ناپارامتریک

آمار پارامتریک که در خلال جنگ جهانی دوم شکل گرفت در برابر آمار پارامتریک قرار می گیرد. آمار پارامتریک مستلزم پیش فرضهائی در مورد جامعه ای که از آن نمونه گیری صورت گرفته می باشد. به عنوان مهمترین پیش فرض در آمار پارامترک فرض می شود که توزیع جامعه نرمال است اما آمار ناپارامتریک مستلزم هیچگونه فرضی در مورد توزیع نیست. به همین خاطر بسیاری از تحقیقات علوم انسانی که با مقیاس های کیفی سنجیده شده و فاقد توزیع (Free of distribution) هستند از شاخصهای آمارا ناپارامتریک استفاده می کنند

فنون آمار پارامتریک شدیداً تحت تاثیر مقیاس سنجش متغیرها و توزیع آماری جامعه است. اگر متغیرها از نوع اسمی و ترتیبی بوده حتما از روشهای ناپارامتریک استفاده می شود. اگر متغیرها از نوع فاصله ای و نسبی باشند در صورتیکه فرض شود توزیع آماری جامعه نرمال یا بهنجار است از روشهای پارامتریک استفاده می شود در غیراینصورت از روشهای ناپارامتریک استفاده می شود

 

 

 

اگر مطلب برای شما مفید بود ، دیدگاه خود را ثبت بفرمایید.

تماس با مشاور پژوهشی ریسرچ ادیتور : 07191009198  - داخلی شماره 3

 

 
ثبت دیدگاه جدید

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید !

×