منو
07191009198
جستجو

ویرایش نیتیو سرقت ادبی استاندارد سازی - فرمتینگ برگزاری همایش و کنفرانس پرداخت ارزی مجلات رفع تشابه و سرقت ادبی برگزاری وبینار خدمات آماری مقالات

توضیحات کلی راجع به متن پایان نامه

کلیات متن پایان نامه

توضیحات کلی راجع به متن پایان نامه
به قلم:Researcheditor

توضیحات کلی راجع به متن پایان نامه

 

یک پایان نامه از قسمت های مشخصی تشکیل می شود که باید در نگارش آن این قسمت ها نوشته شوند. معمولاً یک پایان نامه به صورت زیر نوشته می شود:

 

1- فصل اول، کلیات تحقیق:

 

مقدمه، بیان مساله، سوالات پژوهش، اهمیت و ضرورت انجام پژوهش، اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش، کاربران پژوهش

 

2- فصل دوم،ادبیات و مبانى نظرى تحقیق:

 

مفاهیم نظری، مبانی نظری، چار چوب نظری، پیشینه تحقیق

 

3- فصل سوم،روش اجراى تحقیق

 

نوع و روش تحقیق، تعیین جمعیت آمارى، روش هاى نمونه گیرى، روش و ابزار گردآوری اطلاعات، جامعه آماری، جامعه نمونه، روش تجزیه وتحلیل داده ها، شاخص های تحقیق، متغیرها، متغیرهای مستقل، تعریف مفهومی متغیر مستقل، تعریف عملیاتی متغیر وابسته، تعاریف کاربردی، شاخصها و معرفها، متغیر وابسته، روش و ابراز گردآوری اطلاعات، محدوده مکانی و زمانی تحقیق، نوع مطالعه، جمعیت مورد مطالعه (تعریف جامعه مورد مطالعه، معیارهای ورود و حذف، روش نمونه گیری، حجم نمونه و شیوه محاسبه آن)، روش جمع آوری داده ها (مکان و زمان انجام مطالعه)، روش اجرای طرح (بر حسب نوع مطالعه به نحوه تقسیم تصادفی، نحوه همسان سازی، نحوه پیگیری ، نحوه مداخله، و... اشاره کنید.)، روش تجزیه و تحلیل داده ها، مشکلات و محدودیتها، محدوده مکانى و زمانى، ملاحظات اخلاقی، شاخصها و معرفها، روش ها و تکنیک های آماری، روایی واعتبار پرسشنامه

4 - فصل چهارم،محیط شناسی:

 

جغرافیای فضایی مثلا اگر در مورد خلیج فارس باشد خلیج فارس را از حیث ارتباط با مساله یا تحقیق معرفی کنیم.

 

5 - فصل پنجم، یافته های تحقیق :

 

در باره موضوع اصلی تحقیق: کتابخانه یا میدانی، مصادیق، مطرح نبودن مبانی نظری، تمام اطلاعات در مورد تحقیق، اول مطالب کتابخانه سپس اسناد و مدارک سپس اسناد میدانی، نمودار ها، توصیف و فشرده سازی،

 

بخش عمده تحقیق همین فصل است. در فصل دوم و چهارم و پنجم حتما بایستی ارجاع و رفرنس داشته باشد.فصل پنجم فقط توصیف است.

6 - فصل ششم، تجزیه و تحلیل داده ها:

 

فصل ششم استدلال رابطه و ... است فصل ششم رفرنس ندارد چون حاصل جولان فکری است. اگر آماری باشد از تفکیک آماری استفاده می کنیم. اگر داده ها کیفی و متنی باشد از روش تحلیل استدلال استفاده می نماییم.

 

در این فصل فرضیه ها ارزیابی می شوند. فصل ششم فصل تحلیل و ارزیابی فرضیه هاست و آنها را مستدل می کنیم مسندات را از فصل پنجم و دوم استفاده می نماییم از نتایج بدست آمده و نظریه های علمی و ... جهت استدلال فرضیه استفاده می کنیم.

 

پایان تجزیه و تحلیل در حقیقت رأی شماست که بگویید فرضیه رد می شود یا قبول

 

7- فصل هفتم، نتیجه گیرى:

 

مقدمه، خلاصه پژوهش، نتیجه گیری فرضیه اول، نتیجه گیری فرضیه دوم و ... پژوهش

 

8 - فصل هشتم، پیشنهادات:

 

فصل هشتم پیشنهادهاست. اگر تحقیقات بنیادی باشد هدف کشف و تولید علم می باشد اگر کاربردی باشد حتما باید این فصل را مفصل بیان کرد. یعنی راهکاری برای حل مساله پیشنهاد نمایید که قابل عمل و اجرایی باشد.

 

اگر مطلب برای شما مفید بود ، دیدگاه خود را ثبت بفرمایید.

تماس با مشاور پژوهشی ریسرچ ادیتور:  07191009198  - داخلی شماره 3

 
ثبت دیدگاه جدید

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید !

×