منو
07191009198


دسته بندی ها


مطالب برتر


بلاگ

جامعه و نمونه آماری پژوهش
ذخیره مقاله

جامعه و نمونه آماری پژوهش

جامعه آماری پژوهش عبارت است از مجموعه ای از افراد یا اشیا که دارای ویژگی های همگون و قابل اندازه گیری می باشند. نمونه پژوهش از این چنین جامعه ای اخذ می گردد و نتیجه پژوهش به آن جامعه تعمیم داده می شود. نمونه پژوهش عبارت است از یک گروه منتخب از جامعه پژوهش که باید دارای خصوصیات و صفات جامعه پژوهش باشد تا بتوان پژوهش را به آن تعمیم داد. نمونه پژوهش باید معرف مشخصات و ویژگی هایی که در موضوع پژوهش دارای اهمیت است، باشد. هنگام گزینش نمونه باید به نکات زیر توجه نمود:

Research Editor
 Research Editor  |  ۱۷ آذر ۹۹ 
تحلیل آماری   |  
بازدید  295
ادامه مطلب
مراحل اصلی در یك بررسی نمونه‌ای
ذخیره مقاله

مراحل اصلی در یك بررسی نمونه‌ای

به عنوان مقدمه‌ای بر نقشی كه نظریه نمونه‌گیری در یك بررسی دارد توضیح مختصر مراحل انجام یك نمونه‌گیری ضروری است. باید توجه كرد كه نمونه‌گیری،كار پیچیده‌ای است. تهیه نمونه‌ای از 10000 پرونده شماره‌دار كار ساده‌ای است اما اگر هدف، تهیه نمونه‌ای از ساكنین یك ناحیه با دهات متعدد و راههای صعب العبور و گاهی با زبانهای محلی متفاوت باشد كار آسانی نیست، به خصوص كه بسیاری از واحدهای نمونه از ساكنینی هستند كه افراد غریبه را نمی پذیرند و برای اظهار حقایق به آنها بدگمان‌اند. در هر حال مراحل ضروری در یك نمونه‌گیری به شرح زیرند:

Research Editor
 Research Editor  |  ۱۷ آذر ۹۹ 
تحلیل آماری   |  
بازدید  225
ادامه مطلب
آمار در صنعت
ذخیره مقاله

آمار در صنعت

Research Editor
 Research Editor  |  ۱۷ آذر ۹۹ 
تحلیل آماری   |  
بازدید  262
ادامه مطلب