منو
07191009198
جستجو

ویرایش نیتیو سرقت ادبی استاندارد سازی - فرمتینگ برگزاری همایش و کنفرانس پرداخت ارزی مجلات رفع تشابه و سرقت ادبی برگزاری وبینار خدمات آماری مقالات

بحث در مقالات علمی Discussion

بحث مقاله علمی

بحث در مقالات علمی Discussion
به قلم:Researcheditor

بحث مقاله را می توان به زمان حال يا گذشته نوشت ولی لازم است زمان مورد استفاده در تمامی متن آن يكنواخت باشد. در بحث، يافته های اصلی و اهميت و معنی آنها بررسی می شود. بحث شامل مبانی نظری و عملی، يافته ها و روش شناسی می باشد. در این بخش یافته ها با یافته های مطالعات قبلی مقایسه می شوند شوند و مشابهت ها، تفاوت ها و علل آنها مورد بحث قرار مي گيرند. همچنين در اين قسمت نقاط قوت و ضعف مطالعه و معنا و مفهوم يافته ها بررسی می شوند. از اغراق کردن در بحث بپرهیزید و کاملاً بیطرف سخن بگویید. حتی میبایست نسبت به یافته های خود منتقد باشید. همچنين در بحث بايستی در مورد اين كه يافته های مطالعه چگونه می توانند در آينده نگرش و عملكرد را نسبت به موضوع تحقيق تغيير دهند صحبت نمود. بحث و نتجيه گيری بايستی بر يافته های تحقيق استوار باشد. همچنين در اين بخش بايستی عوامل احتمالی كه اعتبار مطالعه را زير سؤال مي برند، نظير انتخاب موردها، روش تفكيك گروه ها، طرح مطالعه، درمان يا مداخله، ابزار اندازه گيری، شيوه جمع آوری داده ها، متغيرهای مورد اندازه گيری و روش های آماری مورد بحث قرار گيرند. حتی می توان در موارد ضروری تحقيقات بيشتری را برای پاسخ دادن به سؤال يا فرضيه تحقيق پيشنهاد نمود.

به طور کلی دو روش برای نوشتن بحث وجود دارد. در روش اول، در پاراگراف اول نتایج به صورت خلاصه ذکر می شوند. در صورتی که حجم نتایج زیاد باشد می توان به ذکر نتایج مهمتر اکتفا کرد. پاراگراف های بعدی به تفسير و تعبير نتايج اختصاص می يابد. به این صورت که در جمله اول هر پاراگراف، یکی از یافته ها توضیح داده شده و در جملات بعدی با یافته های مطالعات قبلی مقایسه می شود و مشابهات و تفاوت های آن ها ذکر می گردد. در صورت وجود تفاوت با یافته های مطالعات قبلی، علت های احتمالی آن مورد بحث قرار می گیرد. همچنين در پاراگراف مربوط به هر يافته ارزش و اهميت آن يافته و اين كه تاثيرش بر دانش قبلی در مورد موضوع چيست و چگونه نگرش وتفكر نسبت به آن موضوع را تغيير می دهد بحث می شود. به همین ترتیب در پاراگراف های بعدی برای هر یک از یافته ها تکرار می شود.

در روش دوم، بحث با ذكر تاريخچه و مرور پيشينه تحقيق در يك يا دو پاراگراف بدون آن كه مطالب قسمت مقدمه تكرار شوند به صورت خلاصه آغاز مي گردد. در پاراگراف های بعدی هر يافته با يافته های قبلی مقايسه و شباهت ها و تفاوت های آنها مورد بحث قرار می گيرد و ارزش و اهميت آن ذكر مي شود

معمولاً بحث با ذكر نتيجه گيری مقاله پايان می يابد. نتيجه گيری می تواند پاراگراف پايانی بحث باشد يا به صورت يك پاراگراف جدا و با عنوان مجزا نوشته شود. در نتيجه گيري، ايده اصلي مقاله به طور خلاصه تكرار شده، ارزش و اهميت و معناي يافته ها بازگو مي شود.

 

اگر مطلب برای شما مفید بود، دیدگاه خود را ثبت بفرمایید.

تماس با مشاور پژوهشی ریسرچ ادیتور : 07191009198  - داخلی شماره 3
ثبت دیدگاه جدید

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید !

×