منو
07191009198
جستجو

ویرایش نیتیو سرقت ادبی استاندارد سازی - فرمتینگ برگزاری همایش و کنفرانس پرداخت ارزی مجلات رفع تشابه و سرقت ادبی برگزاری وبینار خدمات آماری مقالات

کاربرد علم آمار در صنعت

بررسی کابرئ آمار در صنعت

کاربرد علم آمار در صنعت
به قلم:Researcheditor

 

موضوع آمار عبارت است از هنر و علم جمع آوری، تعبیر و تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج تعمیم های منطقی در مورد پدیده های تحت بررسی. با توجه به مراحل اساسی یك تحقیق علمی، آشكار است كه آمار به طور وسیعی در قلمرو تمام تحقیقات علمی به كار می رود.

 به ویژه، در مرحله جمع آوری اطلاعات، آمار راهنمای محقق در انتخاب روش ها و وسایل مناسب برای جمع آوری داده های اطلاعاتی است. این راهنمایی، مشتمل است بر تعیین نوع و میزان داده ها، به طوری كه نتیجه های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها را بتوان با درجه دقت مورد نظر بیان كرد.

 در زمینه هایی از مطالعات كه انجام آزمایشها پرخرج است، نوع و مقدار داده های لازم برای به دست آوردن نتیجه هایی كه از میزان اعتبار مطلوب برخوردار باشند، باید به دقت از قبل تعیین شود.(تعیین حجم نمونه در نمونه گیری ها) در زمینه های دیگر نیز، این امر از لحاظ اعتبار نهایی و مؤثر بودن نتایج حاصل از تحلیل داده ها، اهمیت دارد. شاخه ای از آمار كه با طرح ریزی آزمایش ها و گردآوری داده ها سر و كار دارد، طرح آزمایش یا طرح نمونه گیری نامیده می شود.

 در مراحل بعد از گردآوری داده ها، نیاز بیشتری به روش های آماری وجود دارد. دسته ای از این روش ها برای خلاصه كردن اطلاعات موجود در داده ها طرح ریزی می شوند تا توجه ما روی ویژگی های مهم داده ها متمركز گردد و جزئیات غیر ضروری كنار گذاشته شوند. دسته مهمتری از روش ها، در تجزیه و تحلیل داده ها، برای استخراج نكات كلی و استنباط هایی درباره پدیده تحت مطالعه به كار می روند.

 آن دسته از روش های آماری كه با تلخیص و توصیف ویژگی های برجسته داده ها سر و كار دارند، در مبحث آمار توصیفی قرار می گیرند. برخلاف گذشته، امروزه آمار توصیفی فقط قسمت كوچكی از حوزه فعالیت هایی است كه تحت پوشش موضوع آمار قرار می گیرند. در زمان حاضر، قسمت عمده موضوع آمار عبارت است از كسب اطلاعات برای انجام محاسباتی روی داده ها، و ارزیابی معلومات تازه ای كه از این اطلاعات به دست می آید.

 

 این قسمت از قلمرو آمار را آمار استنباطی ، و روش های مربوط به آن را استنباط آماری می نامند. استفاده از این روش ها پایه ای برای استدلال به دست می دهد تا بتوانیم واقعیات مشاهده شده را به طور منطقی تعبیر نماییم، تعیین كنیم كه این واقعیات تا چه حدی مدل فرضی را تأیید، یا آن را نقض می كنند، و پیشنهادهایی برای اصلاح نظریه موجود، و یا شاید طرح ریزی تحقیقات دیگری، ارائه دهیم.

 قسمت های مختلف آمار كه در فوق ذكر شدند، مباحث كاملاً مجزایی نیستند كه هر یك از آنها برای استفاده در یكی از مراحل تحقیق در نظر گرفته شده باشند. بلكه مجموعه به هم پیوسته ای از فعالیت هایی را تشكیل می دهند، به طوری كه روش هایی كه در یك قسمت به كار می روند، ارتباط زیادی با روش های مورد استفاده در قسمت های دیگر دارند.

 برای تصمیم گیری راجع به چگونگی فرایند و میزان جمع آوری داده ها، باید دركی از روش های استنباطی كه در نظر داریم به كار بریم، و نیز توانایی استنباط مطلوب را داشته باشیم. از طرف دیگر، روش های تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج نتایج، به شدت به فرآیند مولد داده ها بستگی دارند.

 

 کنترل کیفیت آماری(SQC) و کنترل فرآیند آماری (SPC)

 مقدمه‌ای بر كیفیت

 وقتی محصولی یا خدمتی فراتر از انتظارات ما باشد با كیفیت است. كیفیت چیزی است ناملموس مبتنی بر احساس و نظر مشتری. در واقع کیفیت مطلق نیست و یا تابع نظر مشتری است.

 كیفیت كل جنبه‌ها و مشخصه‌های یك محصول یا خدمت است كه با توانایی آن در برآوردن نیازهای اظهار شده یا ضمنی ارتباط دارند. نیازهای اظهار شده بر مبنای قرداد تعیین می‌شوند در حالی كه نیازهای ضمنی تابع بازار بوده و باید شناسایی و تعریف شوند.

 كنترل كیفیت استفاده از تكنیك‌ها و فعالیت‌هایی است كه به منظور دستیابی نگهداری و بهبود كیفیت محصول یا خدمت به كار می‌روند. كنترل كیفیت مجموعه تكنیك‌ها و فعالیت‌های وابسته زیر را شامل است:

 1. تعیین مشخصه‌های مورد نیاز

 2. طراحی محصول یا خدمت برای دستیابی به مشخصه ها

 3. تولید یا نصب برای دستیابی دقیق به مشخصه ها

 4. بازرسی برای تعیین میزان تطبیق شرایط به مشخصه ها

 5. بررسی عملكرد به منظور تهیه اطلاعات برای بازبینی مشخصه ها

 با به كار بردن این فعالیت‌ها مشتری بهترین محصول یا خدمت را با كمترین هزینه در اختیار خواهد داشت. این هدف باید برای بهبود كیفیت ادامه یابد.

 

 

اگر مطلب برای شما مفید بود ، دیدگاه خود را ثبت بفرمایید.

تماس با مشاور پژوهشی ریسرچ ادیتور : 07191009198  - داخلی شماره 3

***در صورتی که قصد انجام ادیت یا ترجمه  مقاله یا استاندارد سازی ، و یا سایر موارد مربوط به فرمت و استایل مقاله خود را دارید ، میتوانید برای استفاده از این خدمت یک سفارش ثبت کنید و با هزینه ای پایین و با صرف زمان اندک این مورد را برای مقاله یا پایان نامه خود اجرا کنید***

 

 

 

 

 

 
ثبت دیدگاه جدید

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید !

×