منو
07191009198


دسته بندی ها


مطالب برتر


شرح جلد پایان نامه

شرح جلد پایان نامه

در نظر گرفته ایم تا به تدریج نکات مهم جمع آوری و نوشتن یک پایان نامه ایده آل را برای دانشجویان عزیز گرد آوریم. همچنین در قسمت های قبلی مطالب آموزشی نیز اشاره هایی به موضوع پایان نامه شده است. در اینجا توجه شما را به ابتدایی ترین و یکی از مهمترین نکات در خصوص نگارش پایان نامه جلب می کنیم:

 

مواردی که بایستی روی جلد پایان نامه درج شوند عبارتند از:

 

1- آرم دانشگاه (حدودأ درابعاد cm 4×3) در بالای صفحه

 2- عبارت « دانشگاه … »

 3- نام واحد دانشگاهی (واحد....)

 4- نام دانشکده (دانشکده مربوطه) و نام گروه آموزشی

 5- عبارت « پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M. A. یا M. Sc.  (M. A. برای رشته های علوم انسانی و M. Sc.  برای رشته های غیرعلوم انسانی)

 6- کلمه «گرایش» و ذکر نام گرایش تحصیلی

 7- کلمه «عنوان» و ذکر عنوان پایان نامه

 8- عبارت «استاد راهنما» و ذکر نام استاد راهنما

 9- عبارت «استاد یا استادان مشاور» و ذکر نام استاد یا استادان مشاور

 10- کلمه «نگارش» و ذکر نام نگارنده

 11- در آخر، تاریخ برحسب فصل یا ماه مربوطه همراه با سال نوشته شود.

 

طرح انگلیسی پشت جلد باید مطابق طرح فارسی باشد. عبارت Supervisor برای عنوان استاد راهنما و عبارت Advisor  برای عنوان استاد مشاور پیشنهاد می گردد .

 

تمام مندرجات روی جلد نسبت به دو طرف چپ و راست باید کاملأ در وسط قرار گیرند یا به اصطلاح وسط چین شده باشند.

Research Editor
 ۱۶ آذر ۹۹  |  Research Editor  |  ۰۴:۲۷ 
پایان نامه   |  
بازدید  769


ثبت دیدگاه جدیددیدگاه ها