منو
07191009198
جستجو

ویرایش نیتیو سرقت ادبی استاندارد سازی - فرمتینگ برگزاری همایش و کنفرانس پرداخت ارزی مجلات رفع تشابه و سرقت ادبی برگزاری وبینار خدمات آماری مقالات

بیان اهمیت مجله و مقاله علمی

مجلات و مقاله های علمی چه اهمیتی دارند؟

بیان اهمیت مجله و مقاله علمی
به قلم:Researcheditor

 


مجله
 یا ژورنال گونه‌ای کتابچه دوره‌ای است. رسالت ژورنال ها چاپ مقاله‌های عمومی یا علمی و کمک به گسترش و اشاعه اطلاعات و نتایج پژوهش‌ها درباره پیشرفت‌های موجود در یک حوزه علمی است. مقاله علمی توسط یک محقق یا پگروه محققین نوشته می‌شود .یک مقاله پژوهشی شامل موارد زیرمی باشد: عنوان، نام و مشخصات نویسنده، چکیده، کلیدواژه‌ها، مقدمه، پیشینه پژوهش، روش شناسی، تجزیه و تحلیل داده‌ها، نتیجه گیری، فهرست منابع یا کتابشناسی. تفاوت مقاله های عمومی و علمی در منابع آنها است. مقالات علمی معمولاً طولانی هستند و در پایان دارای یک فهرست از آثار استناد شده در متن مقاله می باشند و به فهرست منابع موسوم است. در حالی که مقالات در مجله‌های عمومی فاقد استناد هستند.

 

مجله‌های علمی معمولاً توسط متخصصان موضوعی مورد داوری (Peer Reviewقرار می‌گیرند. ژورنالهای علمی بر اساس معیاری موسوم به ضریب تأثیرگذاری (Impact Factorکه مبتنی بر میزان استناد به آنهاست مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می‌گیرند. درکتابخانه‌ها شماره‌های مربوط به یک سال انتشاراتی یک مجله علمی صورت سالانه صحافی می‌ شود.امروزه کمیت و کیفیت مقالات و مجلات علمی منتشر شده در یک کشور به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه ‌یافتگی و اعتبار علمی آن کشور در سطح بین‌المللی به حساب می آید. یکی از عوامل اصلی پیشرفت هر کشور میزان تولید و تأثیر انتشارات علمی آن کشور است. مجلات علمی از ابزارهای مهم شکوفایی صنعت و فناوری بشمار می روند. زیرا از طرفی بین مجامع علمی و محققین ارتباط برقرار می‌ کنند و از سوی دیگر علم را از بخش‌های دانشگاهی و تحقیقاتی به حوزه صنعت و تولید منتقل می کنند. در حقیقت ژورنال های  علمی رابط بین دانشگاه و صنعت می باشند.

 

اگر مطلب برای شما مفید بود، دیدگاه خود را ثبت بفرمایید.

تماس با مشاور پژوهشی ریسرچ ادیتور:  07191009198  - داخلی شماره 3

 

 

 

 
ثبت دیدگاه جدید

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید !

×