منو
07191009198


دسته بندی ها


مطالب برتر


بلاگ

بررسی ایمپکت فاکتور مجلات
ذخیره مقاله

بررسی ایمپکت فاکتور مجلات

برخی مجلات میزان ایمپکت خود را به دروغ در سایت خود میگزارند و یا ایمپکت سالهای قبل خود را میگزارند برای جذب نویسندگان بیشتر به مجلات خود. اما راهکار فهمیدن میزان صحیح ایمپکت فاکتور چیست؟ خب صد در صد پیدا کردن این ضریب به صورت دستی و با محاسبات کار مشکلی است. در زیر چند سایت معرفی شده که شما میتوانید در آنها میزان دقیق و به روز ایمپکت فاکتور مقالات را بیابید

Research Editor
 Research Editor  |  ۱۷ آذر ۹۹ 
ضریب تاثیر   |  
بازدید  370
ادامه مطلب
شاخص impact factor چیست؟
ذخیره مقاله

شاخص impact factor چیست؟

شاخص Impact factor به شما كمك مي كند كه ارزيابي مناسبي از ژورنال بويژه هنگامي كه با ژورنالهايي در زمينه يا رشته مشابه مقايسه ميشود داشته باشيد. Impact factor يك ژورنال (به طور مثال x) از تقسيم نمودن تعداد موارد ارجاع به مقالات دو سال گذشته آن ژورنال (x) در سال جاري در تمامي ژورنالها، به تعداد مقالات منتشر شده در ژورنال (x) در بازه دو سال گذشته حاصل مي آيد. به طور مثال به روش تعيين impact factor يك ژورنال فرضي در سال 2009 ميلادي توجه كنيد:

Research Editor
 Research Editor  |  ۱۷ آذر ۹۹ 
ضریب تاثیر   |  
بازدید  144
ادامه مطلب
ایمپکت فاکتور شاخصی برای تعیین اعتبار مجله یا ارزشیابی محقق؟
ذخیره مقاله

ایمپکت فاکتور شاخصی برای تعیین اعتبار مجله یا ارزشیابی محقق؟

ضریب تأثیر عددی است که سالانه برای هر مجله بر مبنای میانگین تعداد دفعاتی که مقالات آن مورد استناد قرار گرفته (رفرنس داده شده) است محاسبه می شود. البته IF نباید به عنوان معیاری برای ارزیابی مقالات یک محقق و همچنین یک معیار برای استخدام، ارتقاء مرتبه و ارائه گرنت به افراد مد نظر باشد. هدف از ضریب تاثیر هیچگاه این نبوده که معیاری برای ارزیابی عملکرد یک محقق باشد. بلکه بعنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت ژورنال مورد نظر بوده است. اما با این حال این کاربرد اشتباه بین دانشمندان و محققان در حال افزایش است و با توجه به میزان IF مجلاتی که مقالاتشان در آن ها به چاپ رسیده است رتبه بندی می شود.

Research Editor
 Research Editor  |  ۱۶ آذر ۹۹ 
ضریب تاثیر   |  
بازدید  116
ادامه مطلب
عامل تاثیر، Impact Factor یا IF چیست؟
ذخیره مقاله

عامل تاثیر، Impact Factor یا IF چیست؟

Impact Factor عبارت است از میانگین تعداد دفعاتی که مقالات یک مجله طی دو سال گذشته ارجاع یا رفرنس گردیده است. این فاکتور برای مجلات ثبت شده در پایگاه مجلات تامسون رویترز بصورت سالانه محاسبه و در پایان هر سال جهت مجلاتی که در فهرست نویسی ISI نمایه (Index) شده اند اعلام می گردد.

Research Editor
 Research Editor  |  ۱۶ آذر ۹۹ 
ضریب تاثیر   |  
بازدید  1115
ادامه مطلب