منو
07191009198
جستجو

ویرایش نیتیو سرقت ادبی استاندارد سازی - فرمتینگ برگزاری همایش و کنفرانس پرداخت ارزی مجلات رفع تشابه و سرقت ادبی برگزاری وبینار خدمات آماری مقالات

راهنمای نوشتن بخش discussion (بحث) مقاله

چگونه بخش discussion مقاله را بنویسیم؟

راهنمای نوشتن بخش discussion (بحث) مقاله
به قلم:Researcheditor

 

یکی از مهمترین بخش های مقاله شما بخش بحث یا discussion می باشد. در این نوشتار قصد داریم راهنمای نوشتن بخش discussion مقاله را ارائه نماییم.

در این بخش شما می بایست نتایج بیان شده در پژوهش خود  را تفسیر نمایید و یا به توصیف چگونگی اخذ نتایج خود بپردازید. این امر دلیل ضرورت نگارش این بخش می باشد. این بخش ارزش کار شما را بیان می نماید و به گونه ای ارزش گذاری این مقاله توسط این بخش صورت می گیرد و به مراتب هر چقدر بحث کامل تر نگارش گردد احتمال اخذ پذیرش و چاپ مقاله افزایش می یابد. طبق آمار تعداد مقالات ریجکت شده ، به علت ضعف در نگارش بحث بسیار بالاتر از بخش های دیگر بوده است

هدف بخش discussion مقاله چیست؟

هدف بخش discussion یا بحث، تفسیر و توصیف اهمیت یافته های خود بر اساس دانسته های پیشین با محوریت سوال پژوهشی و تبیین اطلاعات جدید و یا بینش های نوین در مورد مسئله است که بعد از بررسی دقیق یافته ها حاصل آمده است. بخش discussion یا بحث همیشه به واسطه سوالات یا فرضیه های پژوهشی و همچنین پیشینه پژوهشی ارتباط تنگاتنگی با بخش مقدمه دارد، اما این بخش صرفا تکرار یا بازآرایی بخش مقدمه نیست؛ این بخش باید همیشه در مورد اینکه مطالعه شما به چه صورت درک خواننده از مسئله پژوهشی را از انتهای بخش مقدمه به سایر بخش ها منتقل می کند توضیحاتی ارائه دهد.

اهمیت یک بحث خوب

این بخش معمولا مهم‌ترین بخش کل مقاله ISI است. این بخش مهمترین بخش مقاله پژوهشی است، زیرا این بخش گواهی بر توانایی شما در مقام پژوهشگر برای ارائه تفکر انتقادی در مورد یک مسئله، ارائه راه حل های خلاقانه بر اساس یافته های پژوهشی و دستیابی به درک عمیق تر و غنی تر از مسئله پژوهشی است که از ابتدا قصد بررسی آن را داشتید.

در بخش بحث شما معانی لایه‌های زیرین تحقیق خود را بررسی می‌کنیدهمچنین پیامدهای احتمالی تحقیق خود در زمینه‌های دیگر و بهبودهای ممکن را برای پیشبرد دغدغه‌های موجود توسعه می‌دهید. در این بخش باید به اهمیت مطالعه خود و همچنین نقش آن در برطرف کردن هرنوع شکاف و ابهام در این حوزه بپردازید. این بخش نشان می دهد که یافته های پژوهشی شما به چه صورت شکاف های جدیدی در ادبیات پژوهشی ایجاد کرده است؛ شکاف هایی که سابق بر این مطرح نشده و یا به قدر کفایت توصیف نشده اند.

در این بخش باید اهمیت تحقیق خود را نشان دهیدهمچنین سهم تحقیق خود در برطرف‌کردن شکاف‌های علمی موجود را باید به نمایش بگذارید. در این بخش باید شکاف‌های جدید یافت‌شده در زمینه علمی موردنظر که قبلا مورد مطالعه قرارنگرفته‌اند را ارائه دهید.

در این بخش از مقاله هدف تنها ارائه هدفمند اطلاعات نیست.  بلکه شامل تفکر خلاقانه در مورد مسائل است که این امر از طریق تفسیر مبتنی بر شواهد یافته ها حاصل می آید. در این بخش نتایج با مفاهیم ادغام می شوند.

بخش بحث مقاله را چگونه نگارش کنیم؟

برای نوشتن این بخش، روش‌های مختلفی وجود دارد اما می توانید بحث خود را در حدود چهار عنصر اصلی متمرکز نمایید:

تفسیرها: نتایج به چه معنی است؟

پیامدها: چرا نتایج مهم هستند؟

محدودیت ها: نتیجه چه چیزی را نمی تواند به ما بگوید؟

توصیه ها: چه اقدامات عملی یا مطالعات علمی باید دنبال شود؟

۱- یافته های کلیدی خود را خلاصه کنید

این بخش را با تکرار سوال پژوهشی و خلاصه یافت‌های نتایج مهم خود شروع کنید. فقط تمام داده هایی را که قبلاً گزارش کرده اید، تکرار نکنید بلکه به نتایج کلی اشاره کنید که پاسخ مستقیمی به سوال پژوهشی شما ارایه می‌دهند. کل این سوال و پاسخ نباید بیش از یک پاراگراف (حاوی سه یا چهار خط) باشد.

1- قوانین کلی

در این راستا چند قانون کلی وجود دارد که باید در روند نگارش بخش discussion نتایج به آنها توجه داشته باشید:

 • از پرحرفی و تکرار به شدت پرهیز کنید.
 • دقیق باشید و نکات مهم را صریح و واضح بیان کنید.
 • از کلمات و اصطلاحات خاص استفاده نکنید.
 • از یک جریان فکری منطقی پیروی کنید.
 • برای بیان حقایق ثابت‌شده از زمان حال ساده برای فعل‌ها استفاده کنید. البته برای ارجاع به کارهای خاص یا مراجع از زمان گذشته استفاده کنید.
 • در صورت لزوم از زیرعنوان‌ها استفاده کنید. با این کار ارائه خود را سازماندهی کنید یا تفسیرهایتان را گروه‌بندی کنید.

2- محتوا

محتوای بخش discussion مقاله عمدتا شامل موارد زیر است:

محتوا

محتوای بخش بحث در یک مقاله ISI اغلب شامل موارد زیر است:

 1. توضیح نتایجتوضیح دهید که آیا نتایج قابل انتظار بودند یا خیر و نتایج را توضیح دهید. برای توضیح نتایج غیرقابل انتظار یا مفهومی توضیحات عمیق‌تری ارائه دهید. در صورت مناسب‌بودن، هر نوع نتیجه یا روند غیرعادی ناشی از نتایج را درج کنید و دلیل آن را توضیح دهید.
 2. ارجاع به تحقیقات گذشتهنتایج خود را با یافته‌های تحقیقات دیگر مقایسه کنید یا اینکه ادعای خود را با استفاده از تحقیقات دیگر تایید کنید. برای این کار شاید مجبور به ارجاع مجدد به مراجع اصلی مقاله خود شوید. یا اینکه اصلا آنها را در بخش مقدمه درج نکنید و فقط برای بخش بحث از آن استفاده کنید. این مراجع کلیدی را تنها برای مقایسه با نتایج خود در این بخش استفاده کنید.
 3. استنباط: ادعایی مبنی بر استفاده عمومی‌تر از نتایج حاصل. به عنوان مثال با توجه به یافته‌ها پیشنهاد یا بهترین راه‌کار برای بهبود موقعیت ایجادشده ارائه دهید.
 4. فرضیه: یک ادعای کلی‌تر یا نتیجه‌گیری احتمالی برخواسته از نتایج که ممکن است در تحقیقات بعدی رد یا تایید شود.

3-سازمان و ساختار

در روند سازمان دهی و نگارش بخش discussion مقاله خود نکات زیر را به خاطر داشته باشید:

 1. بحث را بصورت یک هرم معکوس درنظر بگیرید. بخش بحث را از کلیت تا موضوع خاص تحقیق سازماندهی کنید. یافته‌های خود را به آثار گذشته مرتبط کنید، سپس به تئوری و در نهایت (و در صورت امکان) به کار عملی.
 2. از عبارات کلیدی، نوع بیان، و زمان افعال (حال ساده) که در مقدمه استفاده کرده‌اید استفاده کنید.
 3. با توضیح دوباره و خلاصه‌وار مسئله تحقیق که بررسی کردید شروع کنید. سپس یک به یک به سوالات تحقیق که در مقدمه اشاره کردید پاسخ دهید. یا نتایجی که در مقدمه قرار بر محاسبه آنها بود و در بخش نتایج ارائه کردید را تفسیر کنید.
 4. هرگونه الگو، اصل، و رابطه‌ای که توسط یافته‌های اصلی مقاله مشاهده می‌شوند را در محل مناسب ارائه دهید. ترتیب ارائه این اطلاعات مهم است. ابتدا سوال موردنظر را درج کنید و سپس پاسخ آن و سپس به کار محققان دیگر ارجاع دهید. در صورت لزوم به جدول یا شکلی در مقاله ارجاع دهید تا مطلب روشن شود. ترتیب تفسیر نتایج باید متناسب با ترتیب ارائه آنها در بخش نتایج باشد.
 5. یک بحث خوب شامل تحلیل هرگونه نتیجه غیرقابل انتظار است. این پاراگراف باید با توصیف نتایج غیرقابل انتظار آغاز شود. در ادامه باید توضیح دهید که چرا این نتایج ظاهر شده‌اند. در صورت لزوم رابطه اهمیت این نتایج با کل تحقیق را بیان کنید. اگر بیش از یک نتیجه غیرقابل انتظار حاصل شده است آنها را به ترتیب حصول ارائه دهید.
 6. قبل از نتیجه‌گیری از بحث، محدودیت‌ها و نقاط ضعف بالقوه را شناسایی کنید. نظرتان را در مورد اهمیت نسبی آنها در رابطه با تفسیر کلی نتایج بیان کنید. در صورت لزوم میزان تاثیرگذاری آنها بر اعتبار نتایج را نیز ذکر کنید. از لحن اعتذاری استفاده نکنید بلکه صادق و منتقد باشید.
 7. بخش بحث باید با یک خلاصه مفید از پیامدهای اصلی نتایج فارغ از اطمینان آماری آنها تمام شود. خلاصه‌وار توضیح دهید که چرا معتقدید نتایج تحقیق شما مهم است. توضیح دهید این نتایج چگونه دانش یا درک وسیع‌تری از مسئله تحقیق را دربر می‌گیرد. در ادامه می‌توانید پیشنهادات خود برای کارهای آتی را ارائه دهید. البته کارهایی که در مقاله خود شما براحتی قابل بررسی بود را پیشنهاد ندهید. با این کار خوانندگان متوجه می‌شوند که شما داده‌ها را به طور کامل بررسی و تحلیل نکرده‌اید.

 4- اهداف کلی بخش discussion مقاله چیست؟

هدف بخش discussion باید شامل موارد زیر باشد:

1- تکرار مسئله پژوهشی/اشاره به یافته های اصلی

به اختصار به مسئله یا مسائل پژوهشی و روش هایی که برای بررسی آنها به کار رفته اند اشاره کرده  و سپس به سرعت به توصیف یافته های اصلی مطالعه خود بپردازید. یافته های پژوهشی باید به صورت مستقیم، اظهاری و کوتاه بیان شوند.

2- در مورد مفهوم یافته های خود و دلیل اهمیت آنها توضیح دهید.

هیچ کس به اندازه شما در مورد مطالعه شما به صورت جدی و طولانی فکر نکرده است. معنی و مفهوم یافته های خود و دلیل اهمیت آنها را شرح دهید. بعد از مطالعه بخش discussion از خواننده بخواهید در مورد نتایج شما بیندیشد (چرا این به ذهن من خطور نکرده بود؟). نباید خواننده برای درک معنی و مفهوم مقاله چندبار آن را از ابتدا تا انتها مطالعه کند. این بخش باید با نتیجه ای آغاز شود که از نظر شما مهمترین نتیجه است.

3- یافته ها را به مطالعات مشابه ربط دهید.

هیچ مطالعه ای به قدری جدید نیست یا حیطه تمرکز آن منحصر به یک موضوع خاص نیست که نتوان آن را به مطالعاتی که قبلا منتشر شده اند ربط داد. بخش discussion باید یافته های مطالعه شما را به سایر مطالعات ربط دهد، مخصوصا اگر سوالاتی که در مطالعات پیشین مطرح شده اند انگیزه اصلی مطالعه شما بوده اند، یافته های سایر مطالعات موید یافته های شما هستند (که این مهر تاییدی بر اهمیت نتایج مطالعه شماست) و یا اگر به وجه تمایز مطالعه شما از سایر مطالعات مشابه اشاره می کند.

4- برای تبیین یافته های خود به گزینه های دیگر نیز فکر کنید.

لازم است به خاطر داشته باشید که هدف مطالعه شما کشف است و نه اثبات. در زمان نگارش بخش discussion، باید به دقت تمام تبیین های احتمالی نتایج مطالعه خود را مد نظر داشته باشید، نه اینکه صرفا به مواردی توجه کنید که با فرضیه ها یا سوگیری های پیشین شما همخوان هستند.

5- محدودیت های مطالعه خود را پذیرفته و به آنها اشاره کنید.

اینکه خود شما محدودیت های مطالعه خود را شناسایی کرده و به آنها اشاره کنید بهتر است تا اینکه این کار توسط استاد شما انجام شود! تعمیم پذیری نتایج خود به سایر شرایط را شرح دهید- اگر در رابطه با روش انتخابی شما قابل انجام باشد- و سپس به تفصیل به شرح مشکلات روش انتخابی خود برای گردآوری اطلاعات بپردازید. به هر سوال بدون پاسخ یا مسئله ای که در مطالعه شما به آن پرداخته نشده است و غیره اشاره کنید.

6- برای مطالعات آتی پیشنهادات پژوهشی ارائه نمایید.

اگرچه مطالعه شما بینش های مهمی در مورد مسئله پژوهشی ارائه می دهد، ممکن است سایر مسائل مرتبط با این موضوع بدون پاسخ باقی مانده باشند. افزون بر این، برخی سوالات بدون پاسخ می توانند به واسطه مطالعه شما بیشتر مورد تمرکز قرار بگیرند. در بخش discussion باید پیشنهاداتی برای مطالعات آتی ارائه شود.

نکته: علاوه بر بخش پیشینه پژوهشی، می توان  در بخش discussion به منابع مهم مقاله خود اشاره کنید. تعداد اندکی از منابع قدیمی می توانند برای کسب دیدگاه در مورد مطالعه مهم باشند، اما اغلب مراجع باید جدید بوده و برای تفسیر نتایج و/یا ربط دهی به مطالعات پیشین درج شوند. اگر یکی از مطالعاتی که به آن نقل قول کرده اید ناهمخوان با یافته های مطالعه شما باشد، آن را نادیده نگیرید- به صورت صریح توضیح دهید که چرا یافته های این مطالعه با مطالعه شما متفاوت است.

به نکات زیر در نگارش بحث در چاپ مقاله خود دقت نمایید:

1. نتایج خود را فراتر از آنچه در مقاله بدست آورده اید بیان نکنید.

2. اجاز بیان عبارات نامشخص اجتناب نمایید.مانند "درجه حرارت بالاتر"، "با نرخ پایین"، "بسیار قابل توجه". توصیف های کمی همیشه ترجیح داده می شود (35ºC، 0.5٪، p <0.001).

3. از بیان ناگهانی ایده های جدید یا دستاوردهای جدید دوری کنید و نتایجی را که از ابتدا به دنبال آن بوده اید را بیان نمایید.

4. تفسیر های شما باید عقلانی و قابل درک باشد و از بیان تفسیر های خیالی و نافهوم اجتناب نمایید تا در چاپ مقاله خود به مشکل نخورید. برای نگارش تفاسیر مناسب بهتر است به سوالات زیر پیش از نگارش انجام مقاله خود پاسخ دهید:

• این نتایج به کدام یک از سوالات اصلی یا فرعی شما پاسخ می دهند؟

• آیا داده ها فرضیه شما را پشتیبانی میکنند؟

• آیا نتایج شما با نتایج سایر محققان هم خوانی دارد؟

• نقاط ضعف و قوت موضوع مورد تحقیق شما چیست؟

• آیا راه دیگری برای تفسیر نتایج شما وجود دارد؟

• نتایج تحقیقات شما چه سوالاتی را در این موضوع ایجاد خواهد نمود؟

• بهترین یافته شما در نگارش مقاله خود چیست؟

 اگر مطلب برای شما مفید بود ، دیدگاه خود را ثبت بفرمایید.

تماس با مشاور پژوهشی ریسرچ ادیتور : 07191009198  - داخلی شماره 3
ثبت دیدگاه جدید

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید !

×