منو
07191009198
جستجو

ویرایش نیتیو سرقت ادبی استاندارد سازی - فرمتینگ برگزاری همایش و کنفرانس پرداخت ارزی مجلات رفع تشابه و سرقت ادبی برگزاری وبینار خدمات آماری مقالات

لیست مجلات نمایه شده در پایگاه Scopus (رشته علوم پزشکی)

برخی مجلات علوم پزشکی نمایه شده در پایگاه Scopus

لیست مجلات نمایه شده در پایگاه Scopus (رشته علوم پزشکی)
به قلم:Researcheditor

لیست مجلات داخلی نمایه شده در پایگاه  Scopus)رشته علوم پزشکی(

لیست مجلات نمایه شده در پایگاه Scopus (رشته علوم پزشکی)

 

 

ISSN

عنوان کامل نشريه

کد مصوب نشريه

1016-1430

Medical Journal of The Islamic Republic of Iran

2

1735-3688

Iranian Journal of Medical Sciences

3

1764-1683

مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشکی تهران

4

1027-7595

مجله دانشكده پزشكي اصفهان

8

1560-8115

DARU Journal of Pharmaceutical Sciences

9

1023-9510

مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان

10

1735-1308

Urology Journal

14

0044-6025

Acta Medica Iranica

15

1681-2824

Iranian Journal of Nuclear Medicine

16

1735-7675

Trauma Monthly(Kowsar)

22

1735-9260

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

25

1735-1995

Journal of Research in Medical Sciences

27

1735-0581

فيزيولوژي و فارماکولوژي

32

1028-852x

Iranian Biomedical Journal

36

1029-2977

Archives of Iranian Medicine

38

1683-4844

مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

40

1561-4921

Cell Journal (Yakhteh)

41

1735-403x

علوم دارويي

42

0021-082x

Iranian Journal of Dermatology

44

1561-4107

مجله علمي- پژوهشي دانشگاه علوم پزشکی بابل

45

1608-7046

کومش

47

2074-1804

Iranian Red Crescent Medical Journal

48

1726-7536

Journal of Reproduction & Infertility

49

0304-4556

Iranian Journal of Public Health

50

2008-3866

Iranian Journal of Basic Medical Sciences

51

1606-9366

مجله علمي- پژوهشی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي- درماني زنجان

52

1560-652x

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

54

1735-4153

Iranian Journal of Ophthalmology

56

1684-0240

گياهان دارويي

61

1735-5249

Iranian Journal of Allergy, Asthma and Immunology

62

1735-0344

تنفس

64

1726-7544

ديابت و ليپيد ايران

68

1735-0328

Iranian Journal of Pharmaceutical Research

76

1728-4554

Iranian Journal of Radiation Research

79

1735-1065

Iranian Journal of Radiology

85

2008-2142

Iranian Journal of Pediatrics

86

1680-2993

مجله زنان، مامائی و نازائی ايران

88

1735-367X

Iranian Journal of Immunology

92

1726-9148

International Journal of Endocrinology and

Metabolism

94

1735-160x

فيزيك پزشكي ايران

98

1735-2657

Iranian Journal of Pharmacology & Therapeutics

99

1680-6433

Iranian Journal of Reproductive Medicine

100

1735-1979

Iranian Journal of Environmental Health Sciences &

Engineering

103

1735-1391

Shiraz E Medical Journal

106

1735-3955

ARYA Atherosclerosis

107

1735-7489

مجله تخصصي اپيدميولوژي ايران

113

1735-4668

Iranian Journal of Child Neurology

116

1735-4587

Iranian Journal of Psychiatry

117

1735-7497

Iranian Endodontic Journal

118

1735-8620

The Journal of Tehran University Heart Center

119

2251-7294

Iranian Journal of Medical Hypotheses and Ideas

120

1735-5303

Iranian Journal of Pathology

122

1735-143x

Hepatitis Monthly

123

1735-2215

حيات

124

1735-7020

Iranian Journal of Parasitology

130

1735-8582

Iranian Journal of Kidney Diseases

131

2008-3041

مجله اخلاق و تاريخ پزشكي

133

2008-076x

International Journal of fertility & sterility

134

5133-1735

سلامت کار ايران

136

2008-2398

Iranian Journal of Cancer Prevention

139

2008-2010

Journal of Ophthalmic & Vision Research

140

1735-8639

Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences

141

1735-7179

Iranian Journal of Arthropod-Borne Diseases

143

1735-5109

Iranian Journal of Clinical Infectious Diseases

147

2008-2835

Avicenna Journal of Medical Biotechnology

148

2008-3289

Iranian Journal of Microbiology

151

2008-7802

International Journal of Preventive Medicine

155

1735-885x

Iranian Cardiovascular Research Journal

156

2228-7795

Journal of Research in Health Sciences

157

2008-3645

Jundishapur Journal of Microbiology

158

1735-5362

Research in Pharmaceutical Sciences

159

2008-6520

The International Journal of Occupational and

Environmental Medicine

172

2251-7006

Nephro-Urology Monthly

174

2010-2258

Gastroenterology & Hepatology From Bed to Bench

175

2008-210x

Journal of Dental Research, Dental Clinics, Dental

Prospects

176

2228-7442

Basic & Clinical Neuroscience

212

#post_324

 

اگر مطلب برای شما مفید بود، دیدگاه خود را ثبت بفرمایید.

تماس با مشاور پژوهشی ریسرچ ادیتور : 07191009198  - داخلی شماره 3

#service_submit

 

 

 
ثبت دیدگاه جدید

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید !

×