منو
07191009198
جستجو

ویرایش نیتیو سرقت ادبی استاندارد سازی - فرمتینگ برگزاری همایش و کنفرانس پرداخت ارزی مجلات رفع تشابه و سرقت ادبی برگزاری وبینار خدمات آماری مقالات

جدیدترین تحولات مربوط به ارسال مقاله به ژورنال

بررسی جدیدترین تحولات مربوط به ارسال مقاله به ژورنال

جدیدترین تحولات مربوط به ارسال مقاله به ژورنال
به قلم:Researcheditor

 به طور کلی جدیدترین تحولات مربوط به فرایند پذیرش مقاله و چگونگی تعامل نویسندگان با ناشران و داوران است.

 در این رابطه، چندین موضوع اخیر برجسته شده است که می‌توان به آنها اشاره کرد:

تغییرات در فرایند پذیرش مقاله: با پیشرفت فناوری و ابزارهای جدید، بسیاری از ژورنال‌ها به سمت فرایند پذیرش مقالات آنلاین پیش می‌روند. برخی از ژورنال‌ها از روش‌های مختلفی مانند داوری باز (open peer review)، داوری پیش‌از انتشار (pre-publication peer review) و یا استفاده از هوش مصنوعی در فرایند پذیرش مقالات استفاده می‌کنند.

دسترسی باز: دسترسی باز به مقالات تحقیقاتی، به عنوان یکی از مسائل مهم در این حوزه شناخته شده است. بسیاری از ژورنال‌ها و ناشران در حال حاضر سیاست‌های دسترسی باز به مقالات خود را ترویج می‌دهند. این سیاست‌ها باعث افزایش دسترسی و بهبود شفافیت در فرایند نشر مقالات شده‌اند.

تغییرات در شیوه نگارش مقالات: با افزایش توجه به شفافیت در فرایند نشر مقالات، بسیاری از ژورنال‌ها از نویسندگان خواسته‌اند که در قسمت روش‌شناسی و نتایج تحقیق خود، جزئیات بیشتری را ارائه دهند. این موضوع باعث شده است تا نویسندگان بیشتر به دقت به نگارش مقالات خود بپردازند و از روش‌های دقیق و شفاف در آوردن نتایج خود استفاده کنند.

رعایت استانداردهای اخلاقی: در حال حاضر، بسیاری از ژورنال‌ها و ناشران از نویسندگان خواسته‌اند که در نگارش مقالات خود، به رعایت استانداردهای اخلاقی دقت کنند. به عنوان مثال، بسیاری از ژورنال‌ها از نویسندگان خواسته‌اند که در قسمت روش‌شناسی مقاله، به صراحت اعلام کنند که چگونه از حیوانات آزمایشی استفاده کرده‌اند و چگونه از انسان‌ها در تحقیقات خود استفاده کرده‌اند.

توجه به چارچوبهای تحقیق: بسیاری از ژورنال‌ها و ناشران در حال حاضر، از نویسندگان خواسته‌اند که در نگارش مقالات خود، به چارچوبهای تحقیقی که در حوزه تحقیقاتی خود قبول شده‌اند، توجه کنند. به عنوان مثال، ژورنال‌های پزشکی از نویسندگان خواسته‌اند که در نگارش مقالات خود، به دقت به چارچوبهای CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials) و PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) توجه کنند.

با توجه به تحولات مختلفی که در حوزه ارسال مقاله به ژورنال در حال رخ دادن است، نویسندگان بهتر است با دقت به نگارش و ارسال مقالات خود به ژورنال‌های معتبر و قابل اعتماد توجه کنند.

همچنین، برای ارسال مقاله به ژورنال، می‌توان از رویه‌های مختلفی استفاده کرد. برخی از مهمترین رویه‌های ارسال مقاله به ژورنال عبارتند از:

سامانه ارسال آنلاین: بسیاری از ژورنال‌ها و ناشران، سامانه‌های آنلاینی را برای ارسال مقالات به دسترس قرار داده‌اند. در این سامانه‌ها، نویسندگان می‌توانند مقالات خود را با توجه به راهنمایی‌های ژورنال، بارگذاری کنند و پس از ارسال، وضعیت مقاله خود را به صورت آنلاین پیگیری کنند.

ارسال ایمیل: برخی از ژورنال‌ها هنوز هم امکان ارسال مقاله به صورت ایمیل را فراهم می‌کنند. در این روش، نویسندگان می‌توانند مقالات خود را به آدرس ایمیل ژورنال ارسال کرده و پس از ارسال، وضعیت مقاله خود را با پشتیبانی ژورنال پیگیری کنند.

سامانه‌های مدیریت مقالات: برخی از ژورنال‌ها از سامانه‌های مدیریت مقالات مانند ScholarOne Manuscripts یا Editorial Manager برای مدیریت مقالات خود استفاده می‌کنند. در این روش، نویسندگان می‌توانند با استفاده از این سامانه‌ها، مقالات خود را به ژورنال ارسال کنند و وضعیت مقاله خود را به صورت آنلاین پیگیری کنند.

قوانین ارسال مقاله به ژورنال‌ها به طور مرتب تغییر می‌کنند و به تغییراتی که در حوزه علمی-تحقیقاتی اتفاق می‌افتد و همچنین تغییراتی در رویه‌های نشر و پذیرش مقالات مرتبط است. در زیر به برخی از جدیدترین تغییرات قوانین ارسال مقاله به ژورنال‌ها اشاره می‌شود:

1.      دسترسی باز: دسترسی باز به مقالات تحقیقاتی به عنوان یکی از مسائل مهم در این حوزه شناخته شده است. بسیاری از ژورنال‌ها و ناشران در حال حاضر سیاست‌های دسترسی باز به مقالات خود را ترویج می‌دهند. این سیاست‌ها باعث افزایش دسترسی و بهبود شفافیت در فرایند نشر مقالات شده‌اند.

2.      رعایت اصول اخلاقی: بسیاری از ژورنال‌ها و ناشران از نویسندگان خواسته‌اند که در نگارش مقالات خود، به رعایت استانداردهای اخلاقی دقت کنند. به عنوان مثال، بسیاری از ژورنال‌ها از نویسندگان خواسته‌اند که در قسمت روش‌شناسی مقاله، به صراحت اعلام کنند که چگونه از حیوانات آزمایشی استفاده کرده‌اند و چگونه از انسان‌ها در تحقیقات خود استفاده کرده‌اند.

3.      داوری باز: با افزایش توجه به شفافیت در فرایند نشر مقالات، بسیاری از ژورنال‌ها به داوری باز پرداخته و از نظرات عمومی برای بهبود مقالات خود استفاده می‌کنند. در این روش، داوران نهفته مانند داوری سنتی نیستند و نظرات خود را به صورت عمومی و باز به نویسنده و سایر اعضای جامعه ارائه می‌دهند. این روش باعث افزایش شفافیت و بهبود کیفیت مقالات شده‌است.

4.      استفاده از داده‌های باز: بسیاری از ژورنال‌ها و ناشران به استفاده از داده‌های باز در مقالات تحقیقاتی توجه می‌کنند. با استفاده از داده‌های باز، محققان می‌توانند به اشتراک گذاشتن داده‌های خود را برای دیگران راحت‌تر و شفاف‌تر کنند. همچنین، استفاده از داده‌های باز باعث افزایش شفافیت و بررسی دقیق‌تر مقالات شده‌است.

5.      توجه به فرایند انتشار: بسیاری از ژورنال‌ها و ناشران در حال حاضر به بهبود فرایند انتشار مقالات خود توجه می‌کنند. برخی از روش‌هایی که برای بهبود فرایند انتشار مقالات استفاده می‌شود، شامل استفاده از ابزارهای مدیریت مقالات، ترویج فرایند داوری باز، و استفاده از فناوری‌های نوین در فرایند نشر مقالات می‌شوند.

6.      تغییرات در فرایند نشر مقالات: برخی از ژورنال‌ها و ناشران در حال حاضر به تغییراتی در فرایند نشر مقالات خود پرداخته‌اند. به عنوان مثال، برخی از ژورنال‌ها به سمت پذیرش و انتشار مقالات بدون تأخیر بیشتری حرکت کرده‌اند، در حالی که برخی دیگر به سمت فرایند نشر پایدار ترحیم می‌دهند.

7.       در کل، قوانین ارسال مقاله به ژورنال‌ها در حال تغییر و بهبود است و بسیاری از ژورنال‌ها به سمت روش‌های شفاف و پایدار ترحیم می‌دهند. به همین دلیل، نویسندگان باید با دقت به راهنمایی‌های هر ژورنال توجه کرده و به اصول اخلاقی در نگارش و ارسال مقالات خود پایبند باشند. همچنین، انتخاب ژورنال مناسب برای ارسال مقاله، استفاده از روش‌های دقیق و شفاف در آوردن نتایج، توجه به سیاست‌های دسترسی باز به مقالات تحقیقاتی، و همچنین انتخاب روش ارسال مقاله به ژورنال بر اساس سیاست‌های هر ژورنال، بسیار مهم است.

 

به عنوان یک پژوهشگر، پیشنهاد می‌شود که با دقت به تغییراتی که در قوانین ارسال مقاله به ژورنال‌ها رخ می‌دهد، توجه کنید و با استفاده از رویه‌های شفاف و پایدار، مقالات خود را ارسال کنید. همچنین، اطمینان حاصل کنید که به راهنمایی‌های هر ژورنال دقت کرده و به اصول اخلاقی در نگارش و ارسال مقالات پایبند باشید.

اگر مطلب برای شما مفید بود ، دیدگاه خود را ثبت بفرمایید.

تماس با مشاور پژوهشی ریسرچ ادیتور : 07191009198  - داخلی شماره 3

 

***در صورتی که قصد انجام ادیت یا ترجمه  مقاله یا استاندارد سازی ، و یا سایر موارد مربوط به فرمت و استایل مقاله خود را دارید ، میتوانید برای استفاده از این خدمت یک سفارش ثبت کنید و با هزینه ای پایین و با صرف زمان اندک این مورد را برای مقاله یا پایان نامه خود اجرا کنید***
ثبت دیدگاه جدید

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید !

×